Uprawnienia na wózki widłowe. Jak je zdobyć? Poradnik cz I.

Jeśli ktoś chce zajmować się prowadzeniem wózków, które mają własny napęd silnikowy musi mieć odpowiednie uprawnienia. Wszystkie inne wózki, które napędza się siłą mięśni mogą być prowadzone bez zezwolenia. Uprawnienia na Urządzenia Transportu Bliskiego będzie wydawał w naszym kraju Urząd Dozoru Technicznego. Jest to Urząd, który zajmuje się dozorem, gdy chodzi o używanie urządzeń, które określa się właśnie jako UTB. Podobnie działa w naszym kraju Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Uzyskiwanie takich uprawnień od tej drugiej instytucji będzie już dużo rzadsze. W naszym kraju istnieją trzy rodzaje uprawnień na wózki widłowe:

- zezwolenia imienne, które są wydawane przez zakład pracy

- zaświadczenia kwalifikacyjne, które są wydawane przez UDT

- książka operatora przygotowywana przez IMBiGS.

Imienne zezwolenie będzie przygotowywane przez zakład pracy i będzie ważne tylko w tym miejscu, gdzie było wydane. Jeśli chce się takie zezwolenie uzyskać należy przejść specjalny kurs przygotowywany przez UDT i następnie należy zdać egzamin, który będzie przed komisją ośrodka organizującego.

Gdy już mamy wszystkie dokumenty, po ukończeniu takiego kursu można się udać do pracodawcy, gdzie wystawione będzie dla nas imienne zezwolenie na prowadzenie wózka jezdniowego z silnikiem. Jeśli zmienia się miejsce pracy i nadal chcemy korzystać z takiego zezwolenia będzie trzeba pracodawcy nowemu pokazać zaświadczenie i świadectwo pracy z tej wcześniejszej naszej firmy. W tym przypadku pracodawca będzie mógł wystawić nam również na podstawie tych dokumentów zezwolenie, które będzie ważne w nowej firmie.

Odbycie kursu nie daje nam tutaj takich samych uprawnień, ale dość łatwo da nam możliwość uzyskiwania istotnego zezwolenia już u pracodawcy. Wydaje się, że te obecnie przygotowywane nam rozwiązania będą się dobrze sprawdzać i w miarę możliwości powinniśmy się decydować na ich wykorzystywanie. Chodzi oczywiście o to, by dla własnego zawodowego dobra postarać się o posiadanie tych istotnych uprawnień.

O serwisie

Operator wózka widłowego w dzisiejszych czasach, ma bardzo duże szanse na znalezienie pracy. Dowiedz się jakie są rodzaje uprawnień, rodzaje wózków widłowych i wymagania dotyczące kursu.

kontakt@eu-praca.pl

Galeria